BILGLASS

Har uhellet vært ute og ruten er knust eller har fått steinsprukskade?

Ta kontakt så finner vi en løsning.

Reparere steinsprut

En steinsprut er en skade i frontruten som kan føre til at hele ruten sprekker. Det er alvorlig ettersom frontruten er en viktig del av bilens bærende konstruksjon. En sprukket bilrute innebærer derfor en svakhet og kan skape farlige trafikksituasjoner.

Hva er steinsprut?

En steinsprut er en skade i frontruten som kan lede til at hele ruten sprekker. Selv om du bare får en liten «rose», kan denne bli utsatt for skitt og på kort tid utvide seg for eksempel hvis været er skiftende. En liten steinsprut i seg selv vil ikke nødvendigvis hindre sikten så mye, men det er litt avhengig av hvor skaden oppstår. Hvis du ikke reparerer skaden i tide, kan du utsette deg selv og andre for farlige situasjoner.

Bytte frontrute

I noen tilfeller er frontruten i så dårlig stand at man verken kan eller bør reparere den av sikkerhetsmessige årsaker. Hos Cary kan du bytte frontrute på personbiler, elbiler, lastebiler, bobiler, varebiler osv. Vi har de riktige bilrutene for alle bilmerker og årsmodeller: frontruter, bakruter og sideruter.

Bør jeg bytte frontrute når den bare har små skader?

Vi gjør alltid en grundig vurdering før vi vi eventuelt anbefaler deg å bytte frontrute. Små steinsprutskader er ikke nødvendigvis så farlig, men det er viktig å reparere frontruten så fort som mulig. Et lite hakk i ruten kan fort føre til at ruten sprekker hvis man ikke fikser den i tide. Det er derfor viktig at du får en vurdering av skadeomfanget så fort som mulig.

Hvordan gjøres det?

I første omgang reparerer vi ruten, men avhengig av skadens størrelse (større enn ca. 3 cm) og plassering kan det være nødvendig å skifte den. En steinsprut bør repareres så fort som mulig for å minske risikoen for at den vokser til en større sprekk. Dessuten sparer det tid, miljø og penger.

Dersom du har del- eller fullkasko betaler du normalt bare egenandelen, og forsikringsselskapet står for resten. Vi hjelper deg og formidler skademeldingsskjema til forsikringsselskapet.

Hva koster det?

Dersom du har del- eller full kasko betaler du normalt bare egenandelen, og forsikringsselskapet står for resten. Vi hjelper deg med kontakten med forsikringsselskapet. Har du kun ansvarsforsikring, kan du kontakte oss for å få en pris.

Det er alltid billigst å reparere ruten, men dersom skaden er større enn ca. 3 cm og/eller ligger for tett inntil kanten, kan det være nødvendig å skifte ruten. En steinsprut bør repareres så fort som mulig for å minske risikoen for at den vokser til en større sprekk. Dessuten sparer det tid, miljø og penger.

Scroll to Top