Reparere steinsprut

En steinsprut kan være begynnelsen på en sprekk i frontruten. Det er derfor viktig å reparere steinspruten så raskt som mulig, ellers kan det hende at du må bytte hele frontruten.

En steinsprut er en skade i frontruten som kan føre til at hele ruten sprekker. Det er alvorlig ettersom frontruten er en viktig del av bilens bærende konstruksjon. En sprukket bilrute innebærer derfor en svakhet og kan skape farlige trafikksituasjoner.

Hva er steinsprut?

En steinsprut er en skade i frontruten som kan lede til at hele ruten sprekker. Selv om du bare får en liten «rose», kan denne bli utsatt for skitt og på kort tid utvide seg for eksempel hvis været er skiftende. En liten steinsprut i seg selv vil ikke nødvendigvis hindre sikten så mye, men det er litt avhengig av hvor skaden oppstår. Hvis du ikke reparerer skaden i tide, kan du utsette deg selv og andre for farlige situasjoner.

Les mer om sprekker i frontruten.

Kan jeg vente med å reparere steinsprut?

Vi anbefaler alltid å reparere skaden så fort som mulig når frontruten får en steinsprutskade. En bilrute kan repareres flere ganger ved mindre steinsprut, men det forutsetter at det ikke er kommet skitt inn i det åpne «såret», og at skaden ikke er større enn 3 cm. Har frontruten hatt steinsprut tre ganger, eller ligger skaden tett inntil kanten, anbefaler vi uansett å bytte frontruten.

Hva koster det å reparere steinsprut?

Ingenting!
Hvis du har delkasko eller full kasko, koster det deg ingenting å reparere steinsprut. Hvis du derimot venter for lenge med å sjekke skaden, kan du risikere å måtte skifte frontruten. Da betaler du en egenandel som er avtalt i din forsikringsavtale.

Når skaden oppstår

Det kan utgjøre en stor risiko, både for de som sitter i bilen med steinsprut og andre bilister, å kjøre med skader i frontruten. Det er ikke bare sikten som blir ødelagt med en steinsprutskade. Bilruter har i dag også flere funksjoner med sensorer for nødstopp, regn og sollys. Når du får steinsprut, kan disse funksjonene bli ødelagt og skape farlige situasjoner i trafikken.

Derfor anbefaler vi at man alltid har steinsprutplaster liggende i bilen som kan påføres med én gang skaden oppstår. Med plasteret hindrer du at det kommer støv og skitt i «såret», samtidig som du også hindrer at skaden utvider seg og kanskje fører til at ruten sprekker opp.

Det er også viktig å få sjekket skaden så fort som mulig. Undersøkelser har vist at mange venter for lenge med å sjekke steinsprutskader, og dermed ender man ofte med å måtte betale for å bytte hele frontruten i stedet for å bare fikse skaden.

Vi reparerer steinsprut

Kontakt oss så snart du har fått en steinsprutskade på frontruten eller en av de andre rutene. Dette er det tryggeste for deg og dine medtrafikanter, samtidig som du i mange tilfeller slipper å måtte bytte frontruten.

Du trenger ikke å fylle ut noe skjema eller ta kontakt med forsikringsselskapet, alt det ordner vi for deg. Reparasjonen tar ca. en halvtime, og vi byr på kaffe og fri WiFi mens du venter. Det er også mulig å låne gratis leiebil eller el-sykkel mens bilen din er inne i et av våre verksteder.

Steinsprut spørsmål

Steinsprut som er opptil 3 cm kan man normalt reparere. Er skaden større må man vanligvis bytte hele ruten.

Steinsprutplaster kan du bestille her. Du kan også ringe kundeservice på 09511 eller hente det på et av våre verksteder.

Det tar mellom 30 og 45 minutter, og du kan vente hos oss mens vi reparerer skaden.

Scroll to Top